Mihitsu no Koi ตอนที่ 1 ซับไทย

Mihitsu no Koi ตอนที่ 1 ซับไทย [H-Anime || ยังไม่จบ]

เรื่องย่อ :

นักเรียนที่ถูกอาจารย์ของตนเองมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือระบายทางอารมณ์