Legend of Xianwu ตอนที่ 1-53 ซับไทย

Legend of Xianwu ตอนที่ 1-53 ซับไทย [ยังไม่จบ]

เรื่องย่อ :

ในฐานะสาวกที่ซื่อสัตย์ เย่เฉินอุทิศตนเพื่อปกป้องเขตการแพทย์จิตวิญญาณสำหรับนิกายของเขา แต่ระหว่างการต่อสู้กับศัตรู สนามพลังวิญญาณก็ถูกทำลาย ความภักดีและการอุทิศตนให้กับนิกายไม่สามารถช่วยเขาได้ ความภักดีที่เขาคิดว่าได้รับจากเพื่อนร่วมงานและคนรักไม่สามารถช่วยเขาจากการทรยศได้ ดังนั้นเขาจึงถูกเนรเทศออกจากนิกายอย่างไร้ยางอาย ด้วยความช่วยเหลือจากเปลวไฟที่ตกลงมาจากสวรรค์ เย่เฉินเริ่มพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งขึ้น ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเขา เปิดเผยชีวิตในตำนานของเขา และเขียนเรื่องราวของตัวเองใหม่...

รายการตอนทั้งหมด
Legend of Xianwu ตอนที่ 1 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 2 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 3 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 4 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 5 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 6 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 7 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 8 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 9 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 10 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 11 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 12 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 13 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 14 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 15 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 16 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 17 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 18 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 19 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 20 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 21 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 22 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 23 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 24 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 25 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 26 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 27 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 28 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 29 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 30 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 31 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 32 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 33 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 34 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 35 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 36 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 37 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 38 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 39 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 40 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 41 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 42 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 43 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 44 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 45 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 46 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 47 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 48 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 49 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 50 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 51 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 52 ซับไทย
Legend of Xianwu ตอนที่ 53 ซับไทย