Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 1-99 ซับไทย

Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 1-99 ซับไทย [ยังไม่จบ]

เรื่องย่อ :

ในขณะที่ปีศาจกำลังเพิ่มขึ้น มนุษยชาติกำลังจะสูญพันธุ์ วัดหกแห่งลุกขึ้นและปกป้องมนุษยชาติสุดท้าย เด็กหนุ่มเข้าร่วมวัดในฐานะอัศวินเพื่อช่วยแม่ของเขา ระหว่างการเดินทางของสิ่งมหัศจรรย์และความชั่วร้ายในโลกของวิหารและปีศาจ Shen Yin Wangzuo เขาจะสามารถขึ้นไปเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดและสืบทอดบัลลังก์ได้หรือไม่?

รายการตอนทั้งหมด
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 1 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 2 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 3 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 4 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 5 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 6 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 7 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 8 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 9 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 10 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 11 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 12 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 13 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 14 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 15 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 16 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 17 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 18 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 19 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 20 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 21 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 22 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 23 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 24 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 25 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 26 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 27 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 28 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 29 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 30 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 31 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 32 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 33 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 34 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 35 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 36 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 37 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 38 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 39 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 40 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 41 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 42 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 43 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 44 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 45 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 46 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 47 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 48 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 49 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 50 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 51 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 52 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 53 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 54 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 55 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 56 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 57 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 58 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 59 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 60 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 61 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 62 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 63 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 64 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 65 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 66 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 67 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 68 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 69 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 70 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 71 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 72 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 73 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 74 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 75 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 76 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 77 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 78 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 79 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 80 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 81 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 82 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 83 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 84 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 85 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 86 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 87 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 88 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 89 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 90 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 91 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 92 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 93 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 94 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 95 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 96 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 97 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 98 ซับไทย
Shen Yin Wangzuo (Throne of Seal) ตอนที่ 99 ซับไทย