One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 892-1088 พากย์ไทย

One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 892-1088 พากย์ไทย [ยังไม่จบ]

เรื่องย่อ :

วันพีซช่วงใหม่ล่าสุดที่เล่าเรื่องกลับไปในยุดอดีตที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับตัวละครต่างๆที่มีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ฉากหลังของเรื่องจะเป็นลักษณะเหมือนญี่ปุ่นยุคโบราณ ซามูไร และประเทศที่ถูกปิดตายไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับรัฐบาลโลก One Piece วันพีช วาโนะ พากย์ไทย ชาววาโนะแต่งกายด้วยชุดแบบญี่ปุ่นทำให้เราจะได้เห็นดีไซน์ใหม่ๆของเสื้อผ้าที่เข้ากับบรยากาศของเหล่าโจรสลัดหมวกฟาง รวมถึงเรื่องราวในอดีตที่จะถูกกล่าวถึงในภาคนี้ คือต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตระดับ “Big Event” ของเรื่องวันพีซ ทำให้ภาคนี้เป็นภาคที่มีเนื้อหาเข้มข้น ตัวละครเยอะ มีฉากการต่อสู้ที่เข้มข้นมากมายหลายฉาก เป็นการเปิดม่านตัวละครที่มีความสำคัญกับเรื่องเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น ซามูไรคิเอม่อน บิ๊กมัม โดฟลามิงโก้ ไคโด และอีกมากมาย รวมไปถึงภาควาโนะคุนินั้น ถูกกล่าวว่าเป็นภาคที่เข้าสูองก์สุดท้ายของเรื่อง วันพีซ แล้วด้วย (ปัจจุบัน หนังสือการ์ตูนวันพีซ เล่ม 98 ที่ออกวางจำหน่ายยังอยู่ในภาควาโนะคุนิ)

รายการตอนทั้งหมด
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 892 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 893 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 894 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 895 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 896 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 897 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 898 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 899 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 900 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 901 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 902 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 903 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 904 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 905 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 906 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 907 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 908 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 909 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 910 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 911 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 912 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 913 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 914 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 915 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 916 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 917 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 918 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 919 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 920 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 921 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 922 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 923 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 924 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 925 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 926 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 927 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 928 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 929 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 930 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 931 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 932 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 933 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 934 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 935 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 936 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 937 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 938 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 939 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 940 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 941 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 942 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 943 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 944 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 945 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 946 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 947 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 948 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 949 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 950 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 951 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 952 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 953 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 954 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 955 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 956 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 957 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 958 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 959 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 960 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 961 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 962 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 963 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 964 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 965 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 966 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 967 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 968 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 969 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 970 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 971 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 972 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 973 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 974 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 975 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 976 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 977 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 978 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 979 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 980 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 981 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 982 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 983 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 984 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 985 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 986 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 987 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 988 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 990 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 989 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 991 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 992 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 993 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 994 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 995 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 996 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 997 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 998 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 999 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1000 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1001 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1002 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1003 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1004 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1005 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1006 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1007 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1008 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1009 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1010 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1011 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1012 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1013 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1014 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1015 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1016 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1017 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1018 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1019 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1020 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1021 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1022 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1023 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1024 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1025 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1026 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1027 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1028 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1029 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1030 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1031 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1032 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1033 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1034 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1035 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1036 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1037 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1038 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1039 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1040 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1041 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1042 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1043 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1044 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1045 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1046 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1047 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1048 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1049 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1050 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1051 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1052 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1053 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1054 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1055 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1056 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1057 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1058 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1059 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1060 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1061 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1062 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1063 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1064 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1065 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1066 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1067 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1068 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1069 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1070 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1071 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1072 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1073 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1074 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1075 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1076 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1077 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1078 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1079 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1080 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1081 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1082 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1083 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1084 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1085 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1086 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1087 พากย์ไทย
One Piece วันพีช ภาค วาโนะคุนิ ตอนที่ 1088 พากย์ไทย