Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน (Gin no Saji) ภาค 1-2 ซับไทย

Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน (Gin no Saji) ภาค 1-2 ซับไทย [จบเเล้ว]

เรื่องย่อ :

เรื่องราวของ ฮาจิเคน ยูโงะ เด็กหนุ่มผู้มีผลการเรียนดีเลิศ เขาต้องการแยกจากครอบครัวมาอยู่ด้วยตัวเองคน เดียว และด้วยความมั่นใจในตนเองว่าผลการเรียนระดับเขาจะไปเรียนที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว ดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจเลือกจะเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายสำหรับการเกษตรกรรมโอเอะโสะ หรือ เอโซโนะ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา

รายการตอนทั้งหมด
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 1 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 2 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 3 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 4 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 5 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 6 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 7 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 8 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 9 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 10 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 1 ตอนที่ 11 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 1 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 2 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 3 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 4 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 5 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 6 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 7 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 8 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 9 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย
Silver Spoon ซิลเวอร์สปูน ภาค 2 ตอนที่ 11 จบ ซับไทย